آموزش وردپرس
خانه / مقالات / شادکامی و موفقیت

شادکامی و موفقیت

رازهایی درباره کودک درون

کودک درون روان استور

رازهایی درباره کودک درون   شما با کودک درون خود آشنا هستید؟ شاید خیلی از افراد از وجود بخشی از درون خود ناآگاه باشند. کودک درون یکی از قویترین حس های وجود هر انسان است.     اگر شما فردی جدی هستید و از زندگی لذت نمی برید یا با …

ادامه نوشته »

۲۴ قانون طلایی برای رسیدن به آرامش

۲۴ قانون طلایی برای رسیدن به آرامش جامعه ما آکنده از بار اطلاعاتی سنگین است و ابزاری چون تلویزیون، رادیو، اینترنت، تبلیغات، پست الکترونیک و تلفن همراه همگی بر این سنگینی می افزایند.     از سوی دیگر شکل زندگی در عصر حاضر به ویژه در جوامع شهری ناگزیر توأم …

ادامه نوشته »

افرادی که در پی موفقیت هستند این راز بزرگ را بدانند

شادکامی و موفقیت روان استور

افرادی که در پی موفقیت هستند این راز بزرگ را بدانند از خودتان سوال کنید آیا بدون نظم: یک ناخدا می تواند به طور موثر یک کشتی را هدایت کند؟ یک ورزشکار می تواند در یک مسابقه برنده شود؟ یک ویولونیست (کسی که ویولون می‌زند) می‌تواند در یک کنسرت خوب …

ادامه نوشته »

آیا زندگی شما ارزش حفظ کردن دارد؟

آیا زندگی شما ارزش حفظ کردن را دارد؟   پسری در رودخانه داشت غرق می شد و کمک می خواست. مرد رهگذری به درون آب پرید و جان او را نجات داد. در حالی که مرد پسر را گرفته بود پسر به او گفت: ممنونم. مرد پرسید: برای چه؟ پسر …

ادامه نوشته »

فرمول رسیدن به شادکامی

ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻬﺎر آن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺮآﯾﯿﻢ، ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﻮي و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ …

ادامه نوشته »

بزرگترین راز زندگی

انسان با جریانی بی پایان از نیازهای جسمانی ،عاطفی ، ذهنی و معنوی روبه روست که باید ارضا شود برآورده نشدن هر یک از این نیازها می تواند تمام وجود ما را رنجور کند .نیازی هست که اگر براورده نشود همه چیز را به هم می ریزد و تولید ناکامی …

ادامه نوشته »

هر بار یک هندوانه بردار پیروز شو، چند هندوانه بردار شکست بخور:

 آیا تا به حال در این زندگی مدرن که با سرعت زیادی در حال حرکت است برای چند دقیقه هم که شده، توقف کردید ، نگاهی به عقب و به برنامه‌هایی که داشتید بیندازید تا شاید بفهمید کجای کار ایراد دارد و چه تغییراتی باید در تمام جنبه‌های زندگی خود …

ادامه نوشته »

آدم‌ها یا از درون به بیرون و یا از بیرون به درون زندگی می‌کنند، شما کدامید؟

زندگی آن چیزی است که از درون بر شما حادث می شود. اگر خوشحال هستید به سبب اتفاقاتی است که در درون خودتان می‌افتد و اگر غمگین هستید باز هم به سبب اتفاقاتی است که در درون خودتان می‌افتد. دنیا تماماً  آن چیزی است که در درون شما اتفاق می‌افتد. …

ادامه نوشته »
رفتن به نوارابزار